E-post:

kurth@bredband.net

Jag var med och startade Seniornet Internet i juni 2006 och har sedan dess varit engagerad i klubben som styrelseledamot fram till 2012. Under de åren satsade Internetklubben alla sina intäkter på att förbättra såväl det egna som Seniornets forum och vi skapade en röstningsfunktion som var speciellt anpassad för att genomföra röstningar inom selekterade grupper. Det var en förutsättning för att klubben utan egen fysisk lokal och med medlemmarna utspridda över hela landet skulle kunna hålla verksamheten igång.

Jag slutade att förvärvsarbeta 1989 och har sedan dess haft gott om fritid att göra vad jag velat. Det har blivit mycket resor runt om i världen som jag har dokumenterat på min privata hemsida.

Om Du är intresserad av bilder och reseskildringar och kanske vad jag gjort under min levnad så kan Du klicka på länken härunder som leder till min privata hemsida. I bildarkivet finns mycket att titta på.

En levnadsbeskrivelse