HTML_mallar

Detta är Neves mapp på senweb för HTML_mallar! Här följer det referensmaterial som jag stödjer mig på:

Annika Tigers Nybörjarguide

HTML-skola på Nätet!

Pagina-boken Kom igång med HTML

Denna referens är slutsåld men från hemsidan kan man ta hem demo- och övningsexempel till sin egen dator

Kom igång med HTML Hellström och Hagberg Lektionsmaterial

Denna referens kan köpas som e-bok vilken utgör en välskriven hanledning. Men även här finns demo- och övningsexempel att ta hem från nätet (länken går just dit)

Neves enkla hemsida

Mitt eget material sedan mitten av 90-talet

De tre översta referenserna innehåller det mesta om HTML-kodning. Pedagogiskt och på svenska! Min avsikt är att så småningom försöka åstadkomma ett knippe mallar som underlättar att komponerar enkla hemsidor. Detta som en fortsättning på det jag gjorde i mitten av 90-talet. Se det gärna som ett mellanting mellan att skriva från "scratch" varje gång mot att i stället använda ett HTML-genererande program tex FrontPageExpress. Jag börjar med att på försök skapa ett antal mallar för vilka jag senare har ambitionen att rensa bland och systematisera

Min metodik är att lokalt i egen dator "pendla" mellan text i den enkla editorn Anteckningar och en hemsida.

Hemsidan skapas genom att man sparar resultatet från Anteckningar i format .htm. Genom att sen klicka på den fil man då får "skrämmer" man igång den webblästare man har valt som standard tex MS InternetExplorer. Om nu inte webbsidan blev som man tänkt sig (det tar några pendlingar innan den blir det) klickar man på Visa/Källa i verktygslisten på webbläsaren och kopierar över "källkoden" till Anteckningar samt gör sina korrigeringar. Proceduren upprepas tills man blir nöjd eller tröttnar och tar nya tag nästa dag ;-)

Det förtjänar påpekas att man under själva "konstruktionsarbetet" har Anteckningar och webbläsraren båda öppna parallellt och just "pendlar" mellan dem. För varje spara i Anteckningar gör man "uppdatera" i webbläsaren så att man omedelbart ser resultatet.

Klicka gärna på Visa/Källa för denna sida som är ett exempel på blandning av text och ett flertal länkar.

Mallar med nummrering: mall_001 - mall_999 följer i listan nedan:

mall_001 = den allra enklaste mall man kan tänka sig ;-)

mall_002 = En sida som är "centerad" med bild och tänkt att ha som inledning till flera sidor

mall_003 = En sida med texter som har var sin delrubrik

mall_004 = Text i vilken en bild lagts in (vänsterjusterad)

mall_005 = Textmassa som avslutas med en bild (centerad)

mall_006 = Textspalt om viss bredd som inleds med en bild