Gail Watt
SNSw Styrelse ledamot

Norrbyggeby 1429
762 96 Rånäs
email: watt.gail@gmail.com
tel: 0175-65155
mob tel: 0730-661357
www.d2d.nu
www.gailwatt.se
www.facebook.se/wattg
www.twitter.com/gailwatt
www.scribd.com/gail_watt
http://se.linkedin.com/in/gailwatt


Född 1945 i USA. Dickinson College; f.d. doktorand, University of Minnesota; f.d.chef, People to People–Sweden; f.d.Sekreterare, Stockholms stads invandrarnämnd; f.d. eDemokrati IT-specialist i Stockholms stad; f.d. Ordf. Immigranternas Riksförbund; f.d. fritidspolitiker i Folkpartiet-Sollentuna och nu - för ett tag till - fritidspolitiker i nya Moderaterna-Norrtälje.

Har följt SN-Sweden sedan start från lite distans. Var med att starta numera nedlagt SN-Kista i början av 2000-talet. Jobbade bredvid folk som kunde stordatorer under mina universitets dagar. PC utbildat i mitten av 80-talet.

Numera jobbar mest med och via det s.k. nya socialmedia. Jag är inte så intresserad av IT som så, mest intresserad av vad IT kan och inte kan göra för verksamhet, kommunikation och demokrati. Jag försöker tänka globalt och agera lokalt – bli driven av visioner – i min snart 40 års vandring här i Sverige. Och under alla faser i arbetet med ”hands on” i stället för att inte tordes. I övrigt se: www.gailwatt.se